ZŁÓŻ WNIOSEK

o wsparcie

Jeśli chcesz ubiegać się o wsparcie Fundacji w ramach celów statutowych zapoznaj się ze sposobem wnioskowania o pomoc.

1

PRZYGOTUJ WNIOSEK

Wniosek powinien zawierać: 

  1. Dane osoby/instytucji ubiegającej się o pomoc: nazwisko i imię/nazwę, adres, inne dane kontaktowe np. mail, telefon, numer konta lub subkonta, na który ma zostać przekazana darowizna.
  2. Informację na temat wnioskowanego rodzaju pomocy, zgodnej ze statutem Fundacji.
  3. Uzasadnienie ubiegania się o pomoc, a w szczególności: dokładny opis niezbędnej pomocy oraz opis sytuacji materialnej, życiowej, zdrowotnej, poparty odpowiednią dokumentacją, którą należy dołączyć do wniosku.

2

DOŁĄCZ ODPOWIEDNIĄ DOKUMENTACJĘ

Dołącz do wniosku odpowiednią dokumentację potwierdzającą stan faktyczny opisany we wniosku:

  1. fakturę pro formę, dokumentację medyczną lub dokumentację potwierdzającą sytuację materialną, rodzinną itp.

Zarząd Fundacji Opiekuńczej zastrzega sobie prawo do odrzucenia niekompletnych wniosków. Informacja o pozytywnej decyzji Zarządu zostanie przesyłana  na adres podany we wniosku.

WAŻNE! Do wniosku należy dołączyć „Zgodę podopiecznego o przetwarzaniu danych”. 

3

PRZEKAŻ WNIOSEK DO FUNDACJI

Wniosek w formie pisemnej należy przekazać na

adres pocztowy:

Fundacja Opiekuńcza

ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn

lub adres mail: fundacjaopiekuncza.kwidzyn@mm.group


Co dalej?

Etap 1

Wnioski o wsparcie w pierwszym etapie trafiają do Komisji Fundacji, w skład których wchodzą wolontariusze MM Kwidzyn. Komisje weryfikują wnioski i podejmują decyzje o wsparciu.

Etap 2

Zweryfikowane wnioski wybrane przez Komisje trafiają do Zarządu Fundacji, który podejmuje ostateczne decyzje o wsparciu.

Etap 3

Fundacja informuje o decyzji i przekazaniu wsparcia

Razem możemy wiele!

Złóż wniosek online

FUNDACJA OPIEKUŃCZA MM KWIDZYN
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
REGON: 170239114
NIP: 581-10-95-824
KRS: 0000051280
Rachunek bankowy: Bank Millennium S.A. O/Kwidzyn
Nr 31 1160 2202 0000 0000 6193 0187