O FUNDACJI

Razem możemy wiele!

O fundacji

Od 1994 roku przy kwidzyńskiej fabryce celulozowo-papierniczej funkcjonuje Fundacja Opiekuńcza. Jej działalność jest finansowana z dobrowolnych wpłat pracowników oraz wpłat spółki, która podwaja te darowizny.

 

Wszyscy członkowie fundacji działają na jej rzecz w ramach wolontariatu. Zarząd oraz Komisje
Fundacji składają się z pracowników lub byłych pracowników MM Kwidzyn.

Władze fundacji

Rada Fundacji

Tomasz Przekwas

Jacek Sobański

Agnieszka Kuniec

Zarząd Fundacji

Joanna Sobczak

Prezes Zarządu

Sława Szwajkowska

Wiceprezes Zarządu

Monika Żułma

Członek Zarządu / Sekretarz

Marta Fortuna-Kobus

Członek Zarządu

Andrzej Opacki

Członek Zarządu

Jak działamy

Każdego roku Fundacja, w ramach posiadanych środków, udziela pomocy finansowej i rzeczowej dla osób lub instytucji ubiegających się o pomoc.


Swoją działalność statutową Fundacja prowadzi dzięki środkom pozyskiwanym z:

dobrowolnych składek pracowników MM Kwidzyn i pracowników innych firm współpracujących,

dobrowolnych składek MM Kwidzyn oraz spółek zatrudniających w formie podwojenia darowizn pracowników

darowizn celowych, zarówno rzeczowych, jak i pieniężnych,

odpisu 1.5% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Kogo wspiera fundacja?

Fundacja wspiera osoby potrzebujące, większe projekty okolicznościowe oraz inwestycje w zakresie swojej działalności statutowej.

 

Większość wsparcia przeznaczana jest na pokrycie kosztów leczenia i zakup sprzętu medycznego w zależności od indywidualnych potrzeb.

Wsparcie nie jest ograniczone do żadnej grupy osób ani ich lokalizacji – Fundacja wspiera osoby potrzebujące w całym kraju.

Historia fundacji

Historia Fundacji Opiekuńczej rozpoczyna się dokładnie 23 grudnia 1994 roku, kiedy to oficjalnie została wpisana do urzędowego rejestru fundacji. Dokładnie tydzień później – 1 stycznia 1995 roku rozpoczęła swoją działalność.

 

Fundacja została powołana przez Zarząd ówczesnej spółki International Paper-Kwidzyn (dziś MM Kwidzyn sp. z o.o. ) i do dnia dzisiejszego działa przy kwidzyńskiej fabryce celulozowo-papierniczej. W głównej mierze jest finansowana z dobrowolnych wpłat pracowników fabryki oraz podwojenia tych wpłat przez spółkę MM Kwidzyn.

 

Fundacja nie ponosi kosztów obsługi administracyjnej, ponieważ władze i zespół Fundacji stanowią pracownicy spółki, którzy działają w ramach wolontariatu. 10 lat po powołaniu do życia Fundacji, 7 września 2004 roku, uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego.

 

W 2024 roku świętujemy więc podwójnie – 30-lecie powołania Fundacji oraz 20-lecie uzyskania statusu OPP.

Razem możemy wiele!

Cel fundacji

Celem statutowym Fundacji od początku jej działalności jest udzielanie pomocy osobom chorym i pokrzywdzonym w wyniku zdarzeń losowych oraz działania na rzecz poprawy warunków zdrowotnych i opieki społecznej, działanie na
rzecz osób niepełnosprawnych oraz ofiar katastrof i klęsk żywiołowych. 

 

Ponadto Fundacja działa także w zakresie finansowania, koordynowania i organizowania prac w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów służących działalności kulturalnej, edukacyjnej, oświatowej i sportowej oraz obiektów należących do instytucji i zakładów świadczących opiekę medyczną i pomoc społeczną.

wsparcie leczenia, rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego
0
wsparcie ubóstwa (zakup żywności, węgla, odzieży)
0
wsparcie hospicjów i innych instytucji, które udzielają wsparcia osobom potrzebującym
0
przebudowa i remont szpitala w Kwidzynie
0

Zasięg fundacji

Fundacja ma zasięg ogólnokrajowy, ale z oczywistych względów zajmuje się przede wszystkim problemami lokalnej
społeczności – mieszkańców Kwidzyna i okolicznych miejscowości. 

 

Ponad 90% wartości udzielonej przez nas pomocy skierowana została do mieszkańców naszego miasta i powiatu kwidzyńskiego.

Kwidzyn