Razem możemy wiele!

Razem możemy wiele!

O fundacji

Od 1994 roku przy kwidzyńskiej fabryce celulozowo-papierniczej funkcjonuje Fundacja Opiekuńcza. Jej działalność jest finansowana z dobrowolnych wpłat pracowników oraz wpłat spółki, która podwaja te darowizny.

Wszyscy członkowie fundacji działają na jej rzecz w ramach wolontariatu. Zarząd oraz Komisje
Fundacji składają się z pracowników lub byłych pracowników MM Kwidzyn.

Razem możemy wiele!

Świętuj z nami 30 lat Fundacji i 20 lat statusu OPP

W 2024 roku świętujemy podwójnie – 30-lecie powołania Fundacji Opiekuńczej oraz 20-lecie uzyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Z tej okazji przekazujemy granty o łącznej wartości aż 50 000 zł na projekty realizowane w jednym z obszarów wsparcia Fundacji.

Obszary wsparcia fundacji

działalność charytatywna

ochrona i promocja zdrowia

wspieranie osób
niepełnosprawnych

wspieranie edukacji, sportu

pomoc ofiarom katastrof
(w tym klęsk żywiołowych)

wspieranie kultury, sztuki,
ochrona kultury i tradycji

pomoc społeczna

ochrona zabytków

ochrona zwierząt

ZŁÓŻ WNIOSEK O WSPARCIE

1

PRZYGOTUJ WNIOSEK

Wniosek powinien zawierać:

  1. Dane osoby/instytucji ubiegającej się o pomoc: nazwisko i imię/nazwę, adres, inne dane kontaktowe np. mail, telefon, numer konta lub subkonta, na który ma zostać przekazana darowizna. 
  2. Informację na temat wnioskowanego rodzaju pomocy, zgodnej ze statutem Fundacji.
  3. Uzasadnienie ubiegania się o pomoc, a w szczególności: dokładny opis niezbędnej pomocy oraz opis sytuacji materialnej, życiowej, zdrowotnej, poparty odpowiednią dokumentacją, którą należy dołączyć do wniosku.

2

DOŁĄCZ ODPOWIEDNIĄ DOKUMENTACJĘ

Dołącz do wniosku odpowiednią dokumentację potwierdzającą stan faktyczny opisany we wniosku:

  1. fakturę pro formę, dokumentację medyczną, dokumentację potwierdzającą sytuację materialną, rodzinną itp.

3

PRZEKAŻ WNIOSEK DO FUNDACJI

Wniosek w formie pisemnej należy przekazać na

adres pocztowy:

Fundacja Opiekuńcza

ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn

Lub adres mail: fundacjaopiekuncza.kwidzyn@mm.group

Zarząd Fundacji Opiekuńczej zastrzega sobie prawo do odrzucenia niekompletnych wniosków. Informacja o pozytywnej decyzji Zarządu zostanie przesyłana  na adres podany we wniosku.

Razem możemy wiele!

Masz pytania?

Chcesz uzyskać więcej informacji?

Zapraszamy do kontaktu za pomocą formularza lub telefonicznie.

Czekamy na Twój kontakt!

FUNDACJA OPIEKUŃCZA MM KWIDZYN
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
REGON: 170239114
NIP: 581-10-95-824
KRS: 0000051280
Rachunek bankowy: Bank Millennium S.A. o/Kwidzyn
Nr 31 1160 2202 0000 0000 6193 0187